Թափուր աշխատատեղեր

Պաշտոնը՝  Հաշվետվությունների պատասխանատու

Աշխատանքի նկարագիր՝ Պատրաստել և Ընկերության գլխավոր տնօրենին ու ֆինանսական ղեկավարին պատշաճ կերպով և ժամանակին ներկայացնել հաշվետվություններ՝ ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով՝ ինչպես սահմանված է մայր ընկերության և ընկերության ղեկավարության կողմից:

 

Աշխատանքային գործառույթները՝

 • Պատրաստել հաշվետվության փաթեթներ
 • Կազմակերպել ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան ստուգումներ՝ ներքին աուդիտի բաժնի պահանջով
 • Կատարել Ընկերության ֆինանսական գործունեության վերլուծություն
 • Կազմակերպել բյուջետավարման գործընթացները
 • Պատշաճ կերպով և ժամանակին կատարել անմիջական ղեկավարի (ղեկավարության) հանձնարարությունները
 • Կատարել պաշտոնից բխող այլ պարտականություններ


Ներկայացվող պահանջները՝

 • Հաշվապահության կամ ֆինանսների մագիստրոսի աստիճան
 • Անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ հաշվապահության, ֆինանսների կամ աուդիտի ոլորտում
 • Հաղորդակցման և ներկայացման հմտություններ
 • Լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն

 

Դիմելու կարգը`  Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուները, ովքեր համապատասխանում են վերը նշված հաստիքի պահանջներին, կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hrselection@aia-zvartnots.aero էլ. հասցեին՝ (subject) դաշտում պարտադիր նշելով «Հաշվետվությունների պատասխանատու»:

 

Դիմումների ընդունման սկզբնաժամկետ՝  27.11.2018
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  27.12.2018
 
 
 

Պաշտոնը՝ Գանձապահ

Աշխատանքի նկարագիր՝  իրականացնել ընկերության հաճախորդների սպասարկում, ստանալ համապատասխան վճարումներ:

Աշխատանքային գործառույթները՝

 • Ստանալ վճարումներ տարբեր մեթոդներով (կանխիկ, առցանց վճարումներ և այլն),
 • Ստուգել տվյալների մուտքագրումը համապատասխան մատյանում՝ ապահովել հաշիվների ճշգրտությունը,
 • Հաշիվների մասին հաշվետվությունները պարբերաբար կամ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել հաճախորդին,
 • Ուղարկել հիշեցումներ վճարումների մասին և անհրաժեշտության դեպքում կապ հաստատել հաճախորդների հետ,
 • Պատասխանել հաճախորդների հարցերին և կարգավորել նրանց բողոքները,
 • Զեկուցել ղեկավարությանը գործունեության մասին,
 • Ապահովել բարեհամբույր և հոգատար սպասար­կում հաճախորդներին՝ ցուցաբերելով դրական մոտեցում,
 • Բարեկիրթ ձևով վարվել յուրաքանչյուր հաճա­խոր­դի հետ, ողջունել եւ պատասխանել յուրաքանչյուր հարցի հաճելի ու արդյունավետ կերպով,
 • Ապահովել, որ յուրաքանչյուր պոտենցիալ և առկա հաճախորդ ունենա դրական տպավորություն:

 

Ներկայացվող պահանջները՝

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Մեկ տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան բնագավառում,
 • Գերազանց հաղորդակցման եւ ներկայացման հմտություններ,
 • Համակարգչային հմտություններ,
 • Շփման և սպասարկման հմտություն, ինչպես նաև տարբեր հաճախորդների հետ աշխատելու կարողություն,
 • Պատասխանատու, կազմակերպված, համբերա­տար, ճկուն եւ լավ լսող,
 • Հաճախորդների որոշակի խնդիրների լուծումներ գտնելու ունակություն,
 • Շփվող, մոտիվացված՝ դրական և ընկերական վերաբերմունքով:

 

Դիմելու կարգը`  Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուները, ովքեր համապատասխանում են վերը նշված հաստիքի պահանջներին, կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hrselection@aia-zvartnots.aero էլ. հասցեին՝ (subject) դաշտում պարտադիր նշելով «Հաշվետվությունների պատասխանատու»:

 

Դիմելու ամսաթիվը՝ 14/12/2018 

Դիմելու վերջնաժամկետը՝  14/01/2019

Ինչպես դիմել

Փնտրեք թափուր աշխատատեղեր մեր ինտերնետ կայքի միջոցով: Դուք կարող եք գտնել ինչպես առկա, այնպես էլ սպասվելիք թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկատվություն: Այնուամենայնիվ, դա տեղեկատվության միակ աղբյուրը չէ. մենք պարբերաբար մասնակցում ենք Երևանում անցկացվող աշխատանքային տոնավաճառների, ինչպես նաև թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ հայտարարություններ ենք տեղադրում աշխատանքի որոնման կայքերում, հայտարուրություններ տարածում հեռուստատեսությամբ և լրագրերով: 

Եթե Ձեզ հետաքրքրում են ընկերության կողմից առաջարկվող թափուր աշխատատեղերը, ապա կարող եք լրացնել դիմումի ձևը (MSWord) և ուղարկել այն hrselection@aia-zvartnots.aero հասցեին էլ. փոստի միջոցով կամ դիմումի տպված օրինակը թողնել ԱՄՕ ադմինիստրատիվ մասնաշենքի 1-ին անցագրային կետում: Դիմումին կարող եք կցել նաև Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV), որտեղ անհրաժեշտ է ներկայացնել համառոտ տեղեկատվություն Ձեր աշխատանքային փորձի, մասնագիտական ունակությունների և հմտությունների մասին: Կարևոր է նաև նշել Ձեր հեռախոսահամարը և/կամ էլ. փոստի հասցեն, որպեսզի հնարավոր լինի կապ հաստատել Ձեզ հետ: 

Եթե դժվարանում եք լրացնել դիմումի ձևը, ապա կարող եք hrselection@aia-zvartnots.aero էլ. փոստի միջոցով կապ հաստատել մեզ հետ:

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ»  ՓԲԸ-ը հավասար հնարավորություններ ընձեռող գործատու է և օրենքով պաշտպանված որևէ կարգավիճակի կամ առանձնահատկության հիման վրա խտրականություն չի դնում: Սույն կայքում տեղակայված ոչ մի տեղեկատվություն իրենից աշխատանքի խոստում կամ առաջարկ չի ներկայացնում: