Թափուր աշխատատեղեր

 Պաշտոնը՝  Հաշվապահ
 
Աշխատանքի նկարագիր՝  կատարել հաշվարկներ, ապահովել վճարումների գործընթացը: 
 
Աշխատանքային գործառույթները՝
 • Կատարել աշխատավարձերի և այլ հավասարեցված վճարումների հաշվարկները,
 • Ստուգել ծառայությունների կողմից ստացված անաշխատունակության թերթիկները, արձակուրդային դիմումները, հաշվարկել և պատրաստել վճարման, 
 • Կատարել մարդկային ռեսուրսների բաժնի գործունեության և դրա արդյունքների վերլուծություն, կազմել հաշվետվություններ և ներկայացնել ղեկավարությանը,
 • Ապահովել ՀՀ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի կողմից սահմանված գործառույթների իրականացում (եկամտային հարկի հաշվեվությունների կազմում, տվյալների բազայի թարմացում և այլ անհրաժեշտ գործառույթներ),
 • Վարել խմբի փաստաթղթաշրջանառությունը:
 • Ժամանակին և ճշգրիտ կատարել անմիջական ղեկավարի (ղեկավարության)՝ ծառայությանն առնչվող հանձնարարականները,
 • Իրականացնել պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ:

Ներկայացվող պահանջները՝

 • Հաշվապահության կամ ֆինանսների մագիստրոսի աստիճան
 • Անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ հաշվապահության կամ ֆինանսների ոլորտում
 • Հաղորդակցման և ներկայացման հմտություններ
 • Լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն

Դիմելու կարգը`  Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուները, ովքեր համապատասխանում են վերը նշված հաստիքի պահանջներին, կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hrselection@aia-zvartnots.aero էլ. հասցեին՝ (subject) դաշտում պարտադիր նշելով   «Հաշվապահ»: 

Դիմումների ընդունման սկզբնաժամկետ՝  18.03.2019

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  18.04.2019

Ինչպես դիմել

Փնտրեք թափուր աշխատատեղեր մեր ինտերնետ կայքի միջոցով: Դուք կարող եք գտնել ինչպես առկա, այնպես էլ սպասվելիք թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկատվություն: Այնուամենայնիվ, դա տեղեկատվության միակ աղբյուրը չէ. մենք պարբերաբար մասնակցում ենք Երևանում անցկացվող աշխատանքային տոնավաճառների, ինչպես նաև թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ հայտարարություններ ենք տեղադրում աշխատանքի որոնման կայքերում, հայտարուրություններ տարածում հեռուստատեսությամբ և լրագրերով: 

Եթե Ձեզ հետաքրքրում են ընկերության կողմից առաջարկվող թափուր աշխատատեղերը, ապա կարող եք լրացնել դիմումի ձևը (MSWord) և ուղարկել այն hrselection@aia-zvartnots.aero հասցեին էլ. փոստի միջոցով կամ դիմումի տպված օրինակը թողնել ԱՄՕ ադմինիստրատիվ մասնաշենքի 1-ին անցագրային կետում: Դիմումին կարող եք կցել նաև Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV), որտեղ անհրաժեշտ է ներկայացնել համառոտ տեղեկատվություն Ձեր աշխատանքային փորձի, մասնագիտական ունակությունների և հմտությունների մասին: Կարևոր է նաև նշել Ձեր հեռախոսահամարը և/կամ էլ. փոստի հասցեն, որպեսզի հնարավոր լինի կապ հաստատել Ձեզ հետ: 

Եթե դժվարանում եք լրացնել դիմումի ձևը, ապա կարող եք hrselection@aia-zvartnots.aero էլ. փոստի միջոցով կապ հաստատել մեզ հետ:

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ»  ՓԲԸ-ը հավասար հնարավորություններ ընձեռող գործատու է և օրենքով պաշտպանված որևէ կարգավիճակի կամ առանձնահատկության հիման վրա խտրականություն չի դնում: Սույն կայքում տեղակայված ոչ մի տեղեկատվություն իրենից աշխատանքի խոստում կամ առաջարկ չի ներկայացնում: