«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի Բեռնային համալիրը գործում է 1998 թվականից, և այն հանդիսանում է տարածաշրջանում լավագույն կահավորված բեռնային պահեստներից մեկը:

«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի Բեռնային համալիրն ունի՝ 

 • 10.000 մ2 պահեստային տարածք,
 • տարեկան 25.000 տոննա և ավելի բեռ սպասարկելու հնարավորություն,
 • 12 մ բարձրության առաստաղ,
 • հատուկ բեռներ սպասարկելու համար անհրաժեշտ հատուկ սարքավորումներ,
 • 1.050 մ2 սառնարանային համալիր,
 • 24-ժամյա նկարահանող տեսախցիկներ (CCTV), անվտանգության, էլեկտրական, պաշտպանության և հրդեհային համակարգեր:

Բեռնային համալիրն ապահովում է `

 • ժամանակակից սարքավորումներով բեռների սպասարկման ծառայություն,
 • բեռների շուրջօրյա սպասարկման ծառայություն,
 • բոլոր տեսակի բեռների սպասարկում, ներառյալ` AVI, DGR, HUM, PER, VAL,
 • մաքսային պահեստային ծառայություններ,
 • բեռի ժամանման մասին հաճախորդին ծանուցում,
 • համալիրի ծառայությունների դրամարկղային գործառնություններ,
 • տարանցիկ տեղափոխում օդային փոխադրամիջոցներով:
 
‹‹ԱՐՄԵՆԻԱ›› ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ›› ՓԲԸ ԿՈՂՄԻՑ
ԶՎԱՐԹՆՈՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻ ԲԵՌՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵՐՄԻՆԱԼՈՒՄ ՊԱՀԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
 

Կից ներկայացված փաստաթուղթը հանդիսանում է  ‹‹ԱՐՄԵՆԻԱ›› ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ›› Փակ Բաժնետիրական Ընկերության (այսուհետ՝ ՊԱՀԵՍՏ) կողմից Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի բեռնային համալիրի սառնարանային տերմինալում պահատվության ծառայությունների մատուցման հրապարակային առաջարկ՝ ուղղված այն իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց (այսուհետ՝ ՊԱՀԱՏՈՒ), ովքեր հայտ են ներկայացնում  ՊԱՀԵՍՏԻՆ՝ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի բեռնային համալիրի սառնարանային տերմինալում ապրանքներն ի պահ հանձնելու նպատակով: 

Խնդրում ենք ծանոթանալ մեր պայմաններին:

 

Բեռնային համալիրի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝

+374-10-493000, ներք.՝ 7214 կամ նամակն ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին՝

AIA-Cargo@aia-zvartnots.aero