ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ 

Մրցույթ


Հայտարարության ամսաթիվ


Ավարտի ամսաթիվ 


Կարգավիճակ


«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


29.05.2024 10.06.2024 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայններ» ՓԲԸ-ի կողմից «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի ՂՈՒ «Ա»-ի և մայրուղու՝ ՂՈՒ«Ա»-կառամատույց «1» հատվածի վերակառուցման աշխատանքներ:


23.05.2024 (Թարմացվել է 03.06.2024) 06.06.2024 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար կառուցման նախագծերի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


14.03.2024  25.03.2024   Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի համար էլեկտրաէներգիայի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


09.02.2024  19.02.2024  Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


14.12.2023 25.12.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմոբիլային բենզինի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


21.11.2023 01.12.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայններ» ՓԲԸ-ի կողմից «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի ասֆալտբետոնե ծածկույթների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


30.10.2023 09.11.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայններ» ՓԲԸ-ի կողմից Երևանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի և Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանի աերոդրոմների տարածքների համար ինքնաթիռների ղեկուղման LED լուսազդանշանային ցուցանակների ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


25.10.2023 06.11.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՏԵ10 շենքի և էլեկտրական բաշխիչ համակարգերի վերանորոգման նպատակով ացկացվող մրցույթ


25.10.2023 06.11.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայններ» ՓԲԸ-ի կողմից Երևանի ''Զվարթնոց'' միջազգային օդանավակայանի և Գյումրու ''Շիրակ'' օդանավակայանի գույքի ապահովագրության ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


23.08.2023 13.09.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հակասառցային հատիկ և հեղուկ ռեագենտ տարածող, և փողոց լվացող սարքավորման, արագ փոփոխվող համակարգով՝ նույն բեռնատարի շասիի վրա, ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ:


14.08.2023 04.09.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ձնահեռացման սարքավորման ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ:


14.08.2023 04.09.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ:


07.08.2023 17.08.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կողմից բժշկական ապահովագրության ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ:Հայտարարություն կատարված փոփոխության մասին և փոփոխված փաթեթ:


28.07.2023   08.08.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կողմից բժշկական ապահովագրության ձեռքբերման  նպատակով անցկացվող մրցույթ


24.07.2023  Վերաբերելի չէ Փոփոխման ենթակա

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ինքնաթիռների լցավորման մեքենայի ձեռքբերման  նպատակով անցկացվող մրցույթ


28.06.2023 10.07.2023 Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հաշվառված ուղեբեռի անվտանգության զննման երկու սարքավորման  ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


 23.06.2023 03.07.2023   Ավարտված

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ռապիսկան սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման ծառայության և ուղեբեռների ընդունման, բաժանման և SCADA համակարգերի շահագործման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


07.04.2023 17.04.2023 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմոբիլային բենզինի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


21.12.2022 11.01.2023 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կողմից անվճար կայանատեղիի կառուցման նպատակով իրականացվող մրցույթ


15.09.2022 26.09.2022 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


08.09.2022   27.09.2022 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով մրցույթ


23.08.2022 02.09.2022 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կողմից անվճար կայանատեղիի կառուցման նպատակով իրականացվող մրցույթ 


17.08.2022 05.09.2022 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայններ» ՓԲԸ-ի կողմից Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի և գույքի ապահովագրության ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


22.07.2022 12.08.2022 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կողմից բժշկական ապահովագրության ձեռքբերման  նպատակով անցկացվող մրցույթ


07.07.2022 26.07.2022 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմատացված մուտքերի համակարգերի սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող մրցույթ


09.03.2022 30.03.2022 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ 


21.02.2022 14.03.2022 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի շենքերի և տարածքների մաքրման (այդ թվում՝ սանիտարական) աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման ձեռքբերման մրցույթ


14.02.2022  09.03.2022  Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ավտոմոբիլային բենզինի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


23.12.2021 14.01.2022 Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար տվյալների բազայի «Էնթերպրայզ» տարբերակի համար «Օռակլ» լինցենզիաների և «Օռակլ» տվյալների բազայի սարքերի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող մրցույթ


08.12.2021 21.12.2021 Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար HPE սերվերների, տվյալների պահպանման համակարգի և պահուստավորման համակարգի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


28.09.2021  18.10.2021  Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայններ» ՓԲԸ-ի կողմից Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի և գույքի ապահովագրության ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


24.09.2021 04.10.2021 Ավարտված 

 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կողմից բժշկական ապահովագրության ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


17.08.2021 26.08.2021 Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ -ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


27.04.2021 17.05.2021 Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կողմից «Շիրակ» օդանավակայանի վազքուղու վերակառուցման աշխատանքների իրականացման նպատակով ացկացվող մրցույթ


19.04.2021   05.05.2021 Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դիզելային և ավտոմոբիլային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


28.12.2020 18.01.2021 Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի շենքերի և տարածքների մաքրման (այդ թվում՝ սանիտարական) աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման նպատակով անցկացվող  “AIA-MCT-09/20”  ծածկագրով մրցույթի հրավերում կատարված փոփոխություններ


 19.02.2020 09.03.2020  Ավարտված 

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի շենքերի և տարածքների մաքրման (այդ թվում ՝ սանիտարական) աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման նպատակով անցկացվող մրցույթ


03.02.2020 Վերաբերելի չէ Փոփոխման ենթակա

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դիզելային և ավտոմոբիլային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


23.12.2019 27.01.2020 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ -ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


18.12.2019 20.01.2020 Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ -ի կարիքների համար JET A-1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով անցկացվող մրցույթ


12.11.2019  03.12.2019  Ավարտված

 

«Արմենիա» Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ - «Զվարթնոց» և «Շիրակ» օդանավակայանների տեխնիկական սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով մրցույթ


17.09.2019  07.10.2019  Ավարտված

 

«ԱՄՕ» ՓԲԸ կողմից աշխատակիցների տեղափոխման ծառայության մրցույթ


16.08.2019

04.09.2019

Ավարտված

 

«ԱՄՕ» ՓԲԸ կողմից JET A1 ավիացիոն վառելիքի ձեռքբերման նպատակով մրցույթ


02.08.2019

28.08.2019

Ավարտված

 

«ԱՄՕ» ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրցույթ


08.01.2019

17.01.2019 Ավարտված