03/11/2020

Նախքան Հայաստան մուտք գործելը պետք է ներկայացվի COVID-19 թեստՅուրաքանչյուր ժամանող ուղևոր նախքան Հայաստան մուտք գործելը պետք է ներկայացնի COVID-19 թեստի արդյունքներ:

Թեստը պետք է հանձնել «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի ժամանման սրահի հանրային տարածքում կամ կարող եք ներկայացնել առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության COVID-19 բացասական թեստի արդյունքները:

*Թեստավորման սակագների և թեստավորման հետ կախված այլ մանրամասների համար խնդրում ենք դիմել լաբորատորիաներին:


https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147188

Վերադառնալ